Nieuws

Kampong Reünie, herdenken in tijden van corona.

Elk jaar rond het laatste weekend van september wordt volgens traditie de Reünie van Kampong gehouden. Dit jaar was dat op zondag 27 september jl. Vanwege de coronamaatregelen was het programma helaas anders dan gewoonlijk. Er was een korte herdenking bij het monument alwaar Arnaud Naeff en ik, als voorzitter van de Federatie SV Kampong,…

Belangrijk: seizoen 2020 gestopt

Beste leden, Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Het seizoen 2020 zit er op. Wij hebben op basis van de op dinsdagavond jl. aangekondigde aanvullende maatregelen van het kabinet om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, besloten het seizoen 2020 per direct te beëindigen en de jeu de boules accommodatie…

Onthulling van de bank

Onder zomerse temperaturen en met ongeveer 40 leden, bijna allemaal op 1,5 meter, heeft Marius op zondag 12 juli zijn plaatje op “zijn” bank voor de eeuwigheid vastgeschroefd. Er verdwijnt al genoeg traditie, gelukkig houden we deze traditie in ere. Voorzitters krijgen na hun aftreden een “eigen” bank.  De 5de voorzitter, sinds de oprichting in…

Het is, op 1,5 meter na, weer bijna normaal.

Vanaf zondag 5 juli kunnen weer met z’n allen boulen, bijna op de ouderwetse manier. Wel met 1,5 meter afstand. Maar toch. Ook de interne competitie begint op 5 juli. Met 2 periodes van 8 wedstrijden komen we aan op 25 oktober voor de finale clubkampioenschap. De aangepaste jaaragenda 2020 staat op deze site maar…

Aftreden van Marius Verpalen als voorzitter.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 5 maart is Marius Verpalen, na 8 jaar voorzitterschap, afgetreden. Het afscheid na zoveel jaren en na zo veel verdiensten voor de SV Kampong Jeu de Boules was emotioneel. Marius zelf keek met veel plezier terug op zijn voorzitterschap. Er is tijdens die periode veel tot stand gebracht. De Jeu…

Besluiten van de algemene ledenvergadering.

Op donderdag 5 maart zijn tijdens de algemene ledenvergadering, die door 23 leden is bijgewoond, de volgende belangrijke besluiten genomen. De exploitatierekening 2019 en de Balans per 31-12-2019 zijn goedegekeurd. De kascommissie heeft een goedkeurende verklaring afgelegd. Het bestuur is door de vergadering gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid; Mevr. Stephanie Stokvis is benoemd tot…