Kennismakingsdagen
kampioen2016
Lid worden
Spelregels Jeu de Boules
Bridgen en uitslagen
Prikbord
Ere-leden
Begunstigers

Kennismakingsdagen

                                K E N N I S M A K I N G S D A G E N

kennism meiHet bestuur heeft voor dit jaar 2 kennismakingsdagen vastgesteld. Zondag 7 mei is de eerste kennismakingsdag en zondag 18 juni is de tweede kennismakingsdag. Op deze dagen kunnen belangstellenden kijken of jeu de boules wat voor hen is. De dag begint, zo rond 11.00-11.15 uur, met koffie of thee en om 11.30 uur starten we met de - vriendschappelijke- wedstrijden. Je hoeft geen ervaring te hebben met het boulen. De bedoeling is om op een leuke manier met het boulen kennis te maken en wij kunnen wat vertellen over onze vereniging.

Je bent van harte welkom op onze Jeu de Boulesaccommodatie (naast hockeyveld 2), op de Kampongsportterreinen, Laan van Maarschalkerweerd, Utrecht. Aanmelden en/of nadere informatie: Hans Welle, secretraris SV Kampong Jeu de Boules,(welle.jc@gmail.com) of 06-24795776.

We vinden het leuk je te ontvangen. 

11 maart 2017 

 

kampioen2016

Lex clubkampioen 2016

IMG 3227

Hij heeft er 12 jaar op moeten wachten voordat Lex dit jaar zijn tweede titel als clubkampioen binnenhaalde. Het frisse oktoberweer was kennelijk een goede basis om, zij het met een klein verschil met Martin, de titel weer te veroveren. Een mooie en verdiende overwinning die door een groot en deskundig publiek werd gadegeslagen. Uit betrouwbare bron werd duidelijk dat Lex pas laat in het seizoen wilde pieken. Dat is wel gelukt. Of dit toeval was of strategie daar verschillen de meningen over. Lex, Martin, Fred Buré en Samuel hebben er mooie wedstrijden van gemaakt. In de eerste 2 partijen waren de teams redelijk tegen e;lkaar opgewassen: 13-10 en 13-8, in de derde partij ging het razend snel naar 13-0
De eindstand is Lex 4 punten, score 36, 2e Martin 4 punten, score 34, 3e Fred Buré 4 punten, score 26 en 4e Samuel 0 punten, score 18.
De overige 31 aanwezige leden hebben voor de "fun" gespeeld en tussendoor genoten van de lekkere hapjes die de barploeg heeft gemaakt. Het was een mooie afsluiting van het seizoen. Rest nog dit jaar het Eindejaarsetentje op vrijdag 9 december in het Cricketclubhuis.

clubk  2016

 

HW,26 oktober 2016

Lid worden

Het Jeu de Boulesseizoen 2017.

Lid worden kan natuurlijk altijd. maar wil je eerst eens even kijken of Jeu de Boules wat voor je is en of de sfeer bij onze gezellige vereniging je aanspreekt, dan kan je een aantal keren komen om mee te spelen. Ervaring is niet nodig.
Wij doen tijdens de wedstrijden ons best en vinden gezelligheid en het op een plezierige manier met elkaar omgaan heel belangrijk.
Vanaf 2 april tot en met 22 oktober spelen we op onze jeu de boules accommodatie (naast hockeyveld 2). We starten op de zondag (met uitzondering van Pasen en Pinsteren want dan spelen we op de maandag) om 11.30 uur met de (twee) wedstrijden voor de interne competitie. Omdat er altijd eerst koffie of thee is, wordt er verwacht dat je om uiterlijk 11.15 uur aanwezig bent. Einde van de wedstrijden is om ongeveer tussen 13.30 - 14.00 uur. 

Elke donderdagavond tijdens het seizoen, aanvang 19.30 uur, hebben we onze trainingsavond. Deze is soms gecombineerd met de wedstrijden in de NJBB zomercompetitie.
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de winter- en zomercompetitie die georganiseerd wordt door de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

Onze contributie per jaar bedraagt €85,--

Als je op zondag of de donderdagavond wil mee spelen, stuur de secretaris dan even een mailtje (welle.jc@gmail.com) of bel naar 06-24795776. We weten dan dat je komt en zullen je dan graag ontvangen.
20 maart 2017
-----------------

Spelregels Jeu de Boules

meter

 

SPELREGELS Jeu de boules

Dit zijn de basisspelregels. De uitgebreide reglementen kunt u vinden op de NJBB.nl website of in het boekje
Internationaal Spelreglement Petanque

 

 

 

 

1.
Het spel wordt altijd gespeeld door twee teams.
Een team bestaat uit één, twee of drie personen.
Een team van één persoon, één tegen één (tête à tête), elke speler heeft dan drie boules.
Een team van twee personen, twee tegen twee (doublet), elke speler heeft dan drie boules.
Een team van drie personen, drie tegen drie (triplet), elke speler heeft dan twee boules.

2.
Spelers gebruiken stalen boules met een diameter tussen 70.5 en 80 mm.
Het gewicht van de boules ligt tussen 650g en 800g.
De but (cochonnet) is van hout gemaakt en heeft een diameter tussen 25 en 35 mm.

3.
Door loting wordt bepaald welk team begint.
Eén van de spelers van dit team kiest de plaats waar gespeeld
zal worden.
Op de grond wordt een cirkel getekend met een diameter tussen
de 35 en 50 centimeter minstens één (1) meter van obstakels verwijderd.
Tijdens de eerste werpronde spelen alle spelers vanuit die
cirkel, waarbij beide voeten binnen de cirkel op de grond
moeten blijven.

4.
De eerste speler gooit nu de but.
Het moet blijven liggen op tenminste zes (6) en
ten hoogste tien (10) meter van de cirkel.
De but minstens één (1) meter van obstakels
verwijderd liggen bij het uitwerpen. Obstakels zijn
uitlijnen, bomen, muren, etc. Tijdens het spel geld
deze regel niet.

5.
Ligt de but op de goede plaats, dan gooit de eerste speler
of een teamgenoot de eerste boule zo dicht mogelijk bij de
but.
Er wordt altijd onderhands gegooid.

6.
Dan is de tegenpartij aan de beurt om een boule dichter bij de but
te krijgen.
Daarbij is het toegestaan een boule van de tegenstander of de but
weg te stoten of te schieten (tireren).
Het team waarvan de boule het dichtst bij de but ligt heeft de
leiding ( liggen).

7.
Het team dat de leiding niet heeft (niet ligt), probeert steeds een
boule dichter bij de but te krijgen.
Daarbij mag ook de but worden weggespeeld om de eigen positie te
verbeteren.
Heeft een team geen boules meer, dan mag het andere team met de
resterende boules proberen nog meer punten te scoren.

8.
Als alle boules gespeeld zijn, krijgt de winnende equipe net zoveel punten als het
aantal boules dat beter ligt t.o.v. van de but dan de beste boule van de
tegenpartij.

9.
Het team die een speelronde wint, werpt de but weer uit.
Het team die het eerst 13 punten heeft is winnaar.


ENKELE TERMEN:
Avant le point: Het dichts bij het but liggen, in het Nederlands ook wel "op punt liggen"
genoemd.
Bâtard: Een punt dat niet goed, maar ook niet slecht is. De tegenstander twijfelt of hij de
boule zal wegschieten.
Biberon: Boule en but liggen tegen elkaar.
Boule: Stalen bal waarmee gespeeld wordt. Doorsnee tussen de 7 en 8 cm, gewicht tussen de
650 en 800 gram.
Boules-baan: Terrein waarop wordt gespeeld. Minimale afmeting 12 x 3 meter, bij belangrijke
toernooien minstens 15 x 4 meter.
Bouledrome: Overdekt boules-terrein.
But: Houten balletje, ook wel cochonnet ('t varkentje') genoemd, waar je de boules zo dicht
mogelijk naartoe moet gooien.
Carreau: De perfecte worp. Een boule van de tegenstander zó raken dat jouw boule zijn plaats
inneemt.
Faire un devant: 'Boule devant, boule dárgent' zeggen ze in het Frans: 'Een boule ervoor is van
zilver'. Je kunt je boule het best vóór het but plaatsen.
Fanny: De uitdrukking 'De billen van Fanny kussen' wordt gebruikt wanneer een equipe met 13-0
heeft verloren. Volgens een legende uit de negentiende eeuw liet de Franse Fanny Dubraiand uit
Lyon tegen betaling haar billen zien aan de verliezers.
Mène: Een werpronde (een partij bestaat uit een aantal mènes).
Milieu: Speler die zowel kan 'plaatsen' als 'schieten'.
Pointer: De boule zo dicht mogelijk naar het but laten rollen.
Pointeur: Speler die zijn boules zo dicht mogelijk plaatst.
Portée: De boule met een grote boog werpen. Een demi-portée is hetzelfde , maar dan een
kleinere boog.
Stries: Groeven in de boule. Hoe meer groeven, des te sneller de bal tot stilstand komt.
Tirer: De boule van een ander wegschieten.
Tirer 'au fer': Een boule in één keer op de boule van de tegenstander werpen.
Tireur: Speler die de boules van de tegenstander wegschiet

Bridgen en uitslagen

seizoen 14 15

 


 

Speeldata

12 september

10 oktober

7 november

28 november

19 december Kerstdrive

16 januari

13 februari

19 maart

16 april Paasdrive

14 mei Slotdrive

 

Beste Kampong(st)ers,

 

Voor velen is het wellicht niet bekend, dat op een 10-tal zaterdagen in de periode september tot mei een aantal aan Kampong gelieerde mensen zich met veel genoegen aan de bridgesport wijdt. Vandaar deze informatie, die voor menigeen aanleiding kan vormen zich dit genoegen niet langer te laten ontnemen. Iedereen, die aan Kampong is gelieerd (bv. via kinderen die aan een Kampong-sport deelnemen) en bridge zien als een tijdverdrijf, waar je een gezellige avond aan kunt overhouden, is van harte welkom. Mocht u geen partner hebben, dan kunnen wij bezien of die wellicht te regelen valt. U bent niet verplicht alle avonden te komen en kunt per avond aan de zaal inschrijven.

Uitgangspunten voor de 10 avonden in komend seizoen:

 kampioenschap op basis van de beste 7 resultaten,

 slemtrofee,

 3 bijzondere drives (Kerst, Pasen en Slotdrive),

 leuke prijzen per avond (met Kerst en Pasen brengen

alle deelnemers een prijsje mee) en

 inschrijfgelden (€ 30,= of 4,= per persoon per keer).

Aanvang : 19.45 uur, inschrijven vanaf 19.30 uur

Kantine van de SVDU

Vriendelijke groeten

Margriet en Frans Strooper            telnrs: 0306350532

Tuurdijk 25              0623033135

3997 MS ’t GOY

e- mail: framar.strooper@kpnmail.nl

 

Prikbord

Beste Boulers,

Het prikbord is bedoeld voor korte mededelingen. Bent u iets kwijt?, wilt u uw bardienst ruilen, een kleine notitie op het prikbord kan uitkomst brengen.

 

Bardienst ruilen
Il wil graag mijn bardienst ruilen van 6 april. Wie wil?

 

Ere-leden

Naast het Lid van Verdienste-schap, bestaat er ook het Erelidmaatschap. Deze onderscheiding komt je te eer indien je buitengewoon belangrijk werk voor de club in totaal hebt gedaan.
Criteria:

- Als niet-bestuurslid over een lange periode (± 7 – 10 jaar min.) belangrijk werk voor Kampong in het algemeen hebben gedaan of
 - Als bestuurslid een grote bestuurlijke prestatie heeft geleverd of
 - Als lid een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd en daarmee heel Kampong bekendheid hebben gegeven

 Ereleden worden benoemd door het Federatiebestuur op voordracht van een Vereniging of het Federatiebestuur zelf.
De ere-leden nemen een belangrijke plaats in onze club, geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn,
naast de Leden van Verdienste, trotse ambassadeurs van onze club.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              l
Cornelis (Erevoorzitter) W.F. Willem  lid van de Jeu de Boules
Beerman-van Reeven I.  Ingrid   
Boer A.H.J. Netteke den lid van de Jeu de Boules
Boven D.J.W. Dick van lid van de Jeu de Boules
Brauckmann D.J. Dirk   
Bruijne J.C. Joop de
Buré W.F. Fred lid van de Jeu de Boules  
Cantrell P.  Peter   
Créton H.A. Hans lid van de Jeu de Boules  
Dullemeijer J. Jan   
Hagen J.W.H. Jan   
Hek T.H. Tom van ´t  
Hoof H.C.A.M. Henk van lid van de Jeu de Boules
Jebbink I.M. Imbert   
Keulen R. Ruud   
Kooij N.A.M. Nico lid van de Jeu de Boules  
Litjens P.T.M. Paul   
Maas J.W. Jan Willem   
Naeff A. Arnaud   
Pavert H.J.A. Huub van de lid van de Jeu de Boules
Pekelharing B.G. Bernard   
Remmert-Gijse C.M. Carla   
Rooij E.M.T. Ellen van lid van de Jeu de Boules
Schneemann F.P. Floris   
Scholtens W.H. Wouter   
Schutte-Wttewaall L.F. Fenneke   
Taselaar N. Klaas   
Veen-Witteveen L. Lien   
Waal W.P.M. Walter de
        
Ereleden overleden:       

Alphen (†) C.M.   van
Bastiaanse (†) G.B.Th. Gerard   
Biegelaar (†) J.B.P. Joop   
Bommel (†) D. Dick van
Boswijk (†) J.J.     
Collard (†) C      
Crommelin (†) A.A.C.     
Ebbers (†) A.D.S.G.     
Kettlitz (†) V.J.M.     
Knotnerus (†) A.M.C.G.     
Kroon (†) W.     
Lambregts-Schuckink Kool (†) D.F. Dora   
Leeuwen (†) C.J.   van
Nierstrasz (†) H.F. Hugo   
Ragay (†) L.J. Lou   
Rijn (†) F.J.   van
Schilthuizen (†) F.  Frits   
Tholen (†) J.     
Tijtgat (†) O.C.M. Cary   
Verheyen (†) Ch.H.J.M. Charles   
Welle (†) J.J. Co   
Welle (†) M. (Mar)Tinus   
Winsen (†) M.L.   van
Woord (†) B.H. Bob van der
Zaalberg (†) G.F.C. Gui 

Begunstigers

Dhr. D.van Boven

Beste Boulers,

Het prikbord is bedoeld voor korte mededelingen. Bent u iets kwijt?, wilt u uw bardienst ruilen, een kleine notitie op het prikbord kan uitkomst brengen.

 

Bardienst ruilen
Il wil graag mijn bardienst ruilen van 6 april. Wie wil?

 

Articles Most Read