toystory up walle nemo
Vinaora Cu3ox Slideshow
Create an attractive Joomla image slider with cool 3D slice effects
Vinaora Visitors Counter
Famous and nice Joomla counter module. Top 40 Joomla Popular Extensions on JED.
Vinaora Nivo Slider
The world's most awesome Joomla slider. It allows you to easily create an image slideshow.
Vinaora Cu3er 3D slide-show
Shows images in 3D Flash Slide-show. Create amazing 3D transition between slides.
Kampong Jeu de Boules
Ons bestuur
Mededelingen van het bestuur
Algemene ledenvergadering(ALV)

Kampong Jeu de Boules

 kampong1 S.V.Kampong is, in de vorm van een Federatie, de grootste Nederlandse omnisportvereniging met meer dan  5400 leden.
 De Federatie telt een Hockey, een Voetbal, een Cricket, een Squash, een  Tennis en een Jeu de Boules vereniging.
 Op 29 september 1902 werd de Utrechtse voetbal- en cricket vereniging Kampong opgericht.
Tot de omnivereniging behoort S.V. Kampong Hockey die met meer dan 3300 leden de grootste hockeyclub van Nederland is.
Hockey was in 1935 de derde sport die bij Kampong kon worden gespeeld. Op 1 april 1978 volgde Squash en op 18 mei 1979 Tennis. De Jeu de Boules vereniging is officieel opgericht op 1 juni 1987 en telt op dit moment 70 enthousiaste leden.

De naam Kampong is afkomstig van het Indische woord "Kampong" dat "omheind erf" betekent. De oprichters waren allemaal afkomstig uit dezelfde omheinde wijk in Utrecht, de Zeeheldenbuurt achter het voormalige Ooglijdersgasthuis in de F.C.Donderstraat, waar toen veel Indiëgangers woonden.

Het adres van onze accommodatie is Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. Het postadres is  Hans Welle, secretaris SV Kampong Jeu de Boules, Oostwijk 39, 3461 GP Linschoten.

_________________________________________________________________________________ 

  

Jeu de boulers tot erelid benoemd.

Op zondag 14 januari zijn bij de opening van het nieuwe clubhuis en de nieuwjaarsbijeenkomst 9 Kampongers, waaronder 3 jeu de boulesleden benoemd tot erelid. Thijs Otto van Es, Roland van den Berg en Piet van Ameijde hebben vanwege hun bijzondere verdiensten deze prachtige onderscheiding opgespeld gekregen. Onze hartelijke felicitaties aan alle nieuw benoemde ereleden.

Het bestuur, 16 januari 2018

____________________________________________________________________________

   

 

 

Ons bestuur

Marius Verpalen
 Hans Welle
 Gerrit van Noortwijk
  
 Président
 Secretaris
 Penningmeester
 
tel: 06 - 45696929
    tel: 06 - 24795776    
 
 
welle.jc@gmail.com
 

 

Namens het bestuur:      Sociale contacten                 : Netteke den Boer,  tel: 06-55133556                                       Verhuur en evenementen     : Martin Splinter   ,   tel: 06-17508449                                                                    mmsplinter@hotmail.com

Mededelingen van het bestuur

 

Algemene ledenvergadering(ALV)

Besluiten van de ALV van 23 maart 2017.

Tijdens de ALV, waar 25 leden aanwezig waren, zijn de volgende besluiten genomen.

1: Het verslag van de ALV van 10 maart 2016 is goedgekeurd.

2. De exploitatierekening 2016 en de Balans per 31-12-2016 zijn goedgekeurd.

3. De begroting 2017 is goedgekeurd.

4. De benoeming van Fred Buré tot lid van de kascommissie is goedgekeurd.

5. Met een toespraak van de voorzitter, bloemen en een cadeautje is afscheid genomen van Ernst van der Pas als bestuurslid.

Na afloop van de vergadering hebben we met een drankje de avond agfgesloten. 

Het bestuur 

 25 maart 2017

De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden in 2018.

 

 

 

           

Wedstrijdprogramma 2017-2018

wintercompetitie klasse 6010

Programma januari t/m april 2018

6 jan.    Kampong 1 - PVN 3           6 - 2       

              Kampong 2 vrij

13 jan.  Kampong 1 - Cercle 2       7 - 1

              Kampong 2 - PVN 6           6 - 2

27 jan.  Hakhorst 3 - Kampong 1  1 - 7

             Teerling 5 - Kampong 2    5 - 3

17 febr. Amicale 2 - Kampong 1

              Kampong 2 vrij

24 febr. Kampong 1 - Gemshoorn 1

              Kampong 2 - Nijenboulers 5

10 mrt. PVN 3 - Kampong 1

             Boulamis 3 - Kampong 2 

24 mrt. Mazijk 3 - Kampong 1

             Cercle 3 - Kampong 2           

 7 apr.  Kampong 1 vrij

            Kampong 2 - Hakhorst 7

 

De beide Kampong teams spelen hun thuiswedstrijden in het PVN petanquecentrum Galecopperzoom 1 te Nieuwegein. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. Supporters zijn meer dan welkom

medicortmalta