Kampong Jeu de Boules
Ons bestuur
Mededelingen van het bestuur
Algemene ledenvergadering(ALV)

Kampong Jeu de Boules

 kampong1 

S.V.Kampong is, in de vorm van een Federatie, de grootste Nederlandse omnisportvereniging met meer dan  5400 leden. 

De Federatie telt een Hockey, een Voetbal, een Cricket, een Squash, een  Tennis en een Jeu de Boules vereniging.
 Op 29 september 1902 werd de Utrechtse voetbal- en cricket vereniging Kampong opgericht.
Tot de omnivereniging behoort S.V. Kampong Hockey die met meer dan 3300 leden de grootste hockeyclub van Nederland is.
Hockey was in 1935 de derde sport die bij Kampong kon worden gespeeld. Op 1 april 1978 volgde Squash en op 18 mei 1979 Tennis. De Jeu de Boules vereniging is officieel opgericht op 1 juni 1987 en telt op dit moment 70 enthousiaste leden.

De naam Kampong is afkomstig van het Indische woord "Kampong" dat "omheind erf" betekent. De oprichters waren allemaal afkomstig uit dezelfde omheinde wijk in Utrecht, de Zeeheldenbuurt achter het voormalige Ooglijdersgasthuis in de F.C.Donderstraat, waar toen veel Indiëgangers woonden.

Het adres van onze accommodatie is Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. Het postadres is  Hans Welle, secretaris SV Kampong Jeu de Boules, Oostwijk 39, 3461 GP Linschoten.

Tot onze spijt zal de website voorlopig niet geactualiseerd kunnen worden.

Het bestuur

2 april 2018

 

 

  

Jeu de boulers tot erelid benoemd.

Op zondag 14 januari zijn bij de opening van het nieuwe clubhuis en de nieuwjaarsbijeenkomst 9 Kampongers, waaronder 3 jeu de boulesleden benoemd tot erelid. Thijs Otto van Es, Roland van den Berg en Piet van Ameijde hebben vanwege hun bijzondere verdiensten deze prachtige onderscheiding opgespeld gekregen. Onze hartelijke felicitaties aan alle nieuw benoemde ereleden.

Het bestuur, 16 januari 2018

 

 

 

 

Ons bestuur

Marius Verpalen
 Hans Welle
 Gerrit van Noortwijk
  
 Président
 Secretaris
 Penningmeester
 
tel: 06 - 45696929
    tel: 06 - 24795776    
 
 
welle.jc@gmail.com
 

 

Namens het bestuur:      Sociale contacten                 : Netteke den Boer,  tel: 06-55133556                                       Verhuur en evenementen     : Martin Splinter   ,   tel: 06-17508449                                                                    mmsplinter@hotmail.com

Mededelingen van het bestuur

 

Algemene ledenvergadering(ALV)

Algemene ledenvergadering donderdag 29 maart.

Om 20.00 uur beginnen we in zaal 1a-1b van het Kampong clubhuis met onze jaarvergadering


De agenda:
1* Opening en vaststelling van de agenda
2* Mededeling(en) van de voorzitter
3* Stand van zaken renovatie Jeu de Boules accommodatie
4* Verslag van de ALV van 23 maart 2017
5* Verslag van de secretaris over 2017
6* Exploitatierekening 2017 en Balans per 31-12-2017
7* Benoeming van een lid van de Kascommissie
8* Begroting 2018
9* Bestuurs (her)benoeming
10* Rondvraag
11* Sluiting

 

alv 17
Alle leden hebben intussen de vergaderstukken per email of per post ontvangen.

Het bestuur
16 maart 2018

 

KAMPONG 2  KAMPIOEN
(van de laagste klasse)

 

kamp1


De 6-2 overwinning op het Leusdense Hakhorst was op de laatste speeldag van de wintercompetitie  voldoende voor Kampong2 om zich kampioen te mogen noemen. Onwennig, want sinds het bestaan van de vereniging is dat nog maar een keer voorgekomen. Huub van der Pavert kan het zich goed herinneren, maar de verre geschiedenis hebben de details vervaagd.  Maar hij, als enige, mag zich voor de tweede keer kampioen noemen. De rest van het team heeft voor de eerste keer de beker aangeraakt.  
Wie zijn geld had gezet op dit eindresultaat, heeft het na drie speelronden ongetwijfeld spaans benauwd gekregen. Hekkesluiter op de ranglijst.  Met onze kunsten baarden we geen opzien. Wel met ons team, want inmiddels hadden Stijn Peels en Wouter Thomas, twee jonge studenten, zich aangesloten. Samuel was vanaf dat moment  de jongste niet meer.  Twintigers speelden met en tegen tachtigers.  Dat zie je niet vaak op de velden.
Stond dan deze verjonging garant voor de opwaartse weg? Wie zal het zeggen, maar een ding is wel duidelijk: jong en oud, een heterogene groep,  kunnen het uitstekend met elkaar vinden en de mix van fris en fruitig  versus ervaring begon zijn vruchten op de boulebaan  af te werpen. Maar belangrijker was en is: de eerste wanklank  zowel binnen als buiten het veld moet nog vallen.  Mislukte ballen werden toegeschreven aan eigen ondeskundigheid. Wouter ziet op dat moment  dan een toekomst voor hem  in een balletschool. Het is kenmerkend in deze competitie: geen tegenstander of medespeler werd betrokken bij de eigen afzwaaiers. Hand in eigen boezem.Dan speel je als team misschien wel in de laagste klasse, maar je speelt wel met klasse. Dat maakt je niet alleen kampioen, maar ook een waardig kampioen.
Promotie? Die deur staat open, maar daar zit ook een verdrietige kant aan.  Veelzeggend was de toespraak afgelopen  zaterdag van de teamcaptain van Cercle.  Met een aangeboden fles “IJsselsteins-geluk” werden we in het zonnetje gezet. Ook van Hakhorst kwamen de welgemeende fecilicitaties. Illustratief voor de onderlinge vriendschappelijke verhoudingen.
Daar wil je liever geen afscheid van nemen. Maar goed, promotie lonkt. De vijfde klasse, hoe zal dat zijn? Ach, worden we weggevaagd ,dan gaan we toch allemaal met Wouter mee naar de balletschool?
Jose van Baaren, 9 april 2018

medicortmalta